Home

Beleid en Keurmerk

 

JBN Keurmerk

Leden en consumenten vragen steeds vaker om een waarborg voor kwaliteit en veiligheid als zij gaan sporten. En ook bedrijven en (overheids)instellingen willen vooral zaken doen met een club die erkend en gecertificeerd is door de bond waarbij zij zijn aangesloten. Om die reden heeft de JBN het JBN keurmerk ontwikkeld. Binnen BOG streven we al jaren een hoge standaard na mbt kwaliteit en veiligheid. Juist om dit nog meer uit te dragen en te borgen, loopt momenteel een aanvraag traject voor dit keurmerk.

 

Protocol Veilig Sport Klimaat

Bijgevoegd protocol zet de reeds bestaande normen en waarden om in een eenduidig document om sport kwaliteit en veiligheid te vergroten en te borgen. Dit document moet houvast bieden in vervelende situaties van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. In alle gevallen kan altijd contact worden opgenomen met een van de trainers of bestuursleden. De functies van vertrouwens contact persoon binnen BOG is nog vacant. Wel is het mogelijk om te schakelen met de JBN; Wouter Koeman, w.koeman@jbn.nl, 06-24910493