Home

Historie BOG

Naam vereniging

Op 12 september 1962 werd de Judo en Jiu-Jitsu Club Oud Geleen opgericht.

In 1978 werd deze naam gewijzigd in Budoclub Oud Geleen (BOG). Er is toen voor de naam Budo gekozen om de mogelijkheid te hebben om meer sporten te kunnen beoefenen dan alleen judo en jiu-jitsu. In 1984 zijn de statuten van de vereniging bij notariële akte ingeschreven in het verenigingsregister. Deze statuten zijn in 2002 aangepast en gewijzigd bij de notaris.

 

Accommodaties

De eerste judolessen werden gegeven in een zaaltje van een café op de Rijksweg Noord. Later werd er getraind in zalen van cafés in de Pieterstraat en de Norbertijnenstraat. Het bestuur en ook de ouders waren niet gelukkig met de trainingslocaties in cafés en hebben toen contact gezocht met het "AMVJ" op de hoek van de Beekhovenstraat en de Vey in Geleen. Hier zijn vervolgens door BOG twee jaar lang judolessen verzorgd. Op deze locatie kon de judomat al blijven liggen, wat voor het bestuur en de leden een groot voordeel was. In 1968 is BOG naar het Hubertushuis in Oud-Geleen verkast en heeft in dit gebouw op de benedenverdieping een vaste dojo van 48 m² en een kleedruimte van 30 m² betrokken. Een gescheiden kleedruimte was in die periode niet noodzakelijk, omdat er aparte jongens/heren- en meisjes/dames-groepen waren. In 1977 is het Hubertushuis grondig verbouwd en hebben de lessen gedurende één jaar doorgang gevonden in de Jongensschool aan de Jodenstraat. In 1978 is BOG weer teruggekomen in het Hubertushuis op de bovenverdieping, waar een sportzaal van 96 m² en twee kleedlokalen met douches ter beschikking stonden. Om het contact met de ouders te verbeteren en de lessen minder te storen is in 1988 op de bovenverdieping ook een ruimte gehuurd waarin een ontmoetingsruimte is ingericht, waar het bestuur vergadert en de ouders kunnen wachten op hun kroost tot de les is afgelopen. De verblijfsruimte/kantine draagt bij aan de binding tussen de leden onderling en de ouders van de leden met de vereniging.

 

Activiteiten

Judo is in de beginperiode, tot 1978, de voornaamste activiteit geweest. De leden beoefenden het judo voornamelijk recreatief, maar er was ook een aantal leden dat toernooien bezocht in de regio. Met de jeugd werden teamwedstrijden bezocht, die georganiseerd werden samen met een achttal clubs in de regio. In 1978 werd jiu-jitsu aan het lesrooster toegevoegd. In de beginperiode waren het voornamelijk judoka’s die deze tak van sport beoefenden. Ook zijn een drietal jaren lessen in aikido gegeven onder supervisie van BOG. Deze groep heeft zich later afgescheiden van de Nationale bond, waardoor de supervisie van BOG werd ingetrokken. Toen BOG in 1978 de nieuwe dojo in gebruik nam, is er ook gestart, op verzoek van ouders van leden, met een damesgymgroep. Deze groep heeft meer dan 15 jaar deel uitgemaakt van BOG.

Als een van de weinige verenigingen in Limburg bood BOG ook G-judo aan: judolessen voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij werd veel individuele aandacht besteed aan de G-judoka's en rekening gehouden met hun niveau.