Home

Aikido

De stijl die bij Budoclub oud Geleen onderwezen wordt is de Aikikai stijl. Deze kenmerkt zich door de ruime soepele bewegingen waarbij de aanvalsrichting wordt gerespecteerd. Kenmerkend voor Aikido is dat alle technieken bedoeld zijn als verdediging, een reactie op een aanval. Een belangrijk gegeven binnen het Aikido is dat er op een aanval gereageerd wordt door mee te geven in plaats van tegenkracht uit te oefenen, waardoor de kracht van de aanvaller zich tegen hem kan keren wanneer hij uit balans gebracht wordt. Binnen het Aikido zijn er geen wedstrijden. Iedere vorm van competitie is afwezig bij Aikido. Doelstellingen van de lessen Aikido zijn: - verbeteren lichaamshouding - leren omgaan met stresssituaties - weerbaar worden fysiek en mentaal Bij Aikido wordt er ook gebruik gemaakt van diverse wapens, te weten jo ( lange stok 128 cm) bokken ( houten zwaard) en de tanto ( houten mes) Deze worden tijdens de training gebruikt om te leren omgaan met verschillende afstanden, momenten en spanningen. Leden die bij Budoclub oud Geleen Aikido volgen worden ingeschreven bij de Judo Bond Nederland, het overkoepelende, landelijke orgaan waaronder ook de sport Aikido valt. De lessen Aikido worden gegeven door Dhr. Theo Bussers, 5e dan.