Home

Lestijden Jiu-Jitsu

 

Dinsdag19.00-20.30Jiu-Jitsu Senioren16 +
Donderdag20.00-21.30Jiu-Jitsu Senioren16 +