Home

Corona

Hallo Budovrienden.

Zoals jullie wellicht vernomen hebben mogen we vanaf 1 Juli weer binnen aan de slag met judo, aikido en jiu-jitsu.

Wel onder de volgende voorwaarden.

Er mogen geen begeleiders binnen dus de 1e groep op maandag moet in judopak komen,

dit omdat U de kinderen dus niet kunt helpen met omkleden. (aangepaste maatregel door de corona) 

Mocht je klachten hebben blijf thuis.

 

Als bestuur hebben we besloten, omdat het kort voor de vakantieperiode is, meteen een programma te maken welk

ook in de vakantie doorgang kan vinden.

Dat ziet er als volgt uit:

 

Judo

Maandag van 18.00 – 19.00 uur Kleuterjudo voor alle groepen van 4 tot 8 jaar.

Maurice zal deze les geven.

Maandag van 19.00 – 20.00 uur judo voor alle groepen van 8 tot 18 jaar.

Maurice zal deze les geven.

Vrijdag van 19.00 – 20.30 uur judo voor alle groepen, en alle leeftijden.

Chris zal deze les geven.

Mocht een leraar op vakantie gaan dan zal iemand anders deze les verzorgen

 

Jiu Jitsu en Aikido

Deze zullen op de gebruikelijke lestijden plaatsvinden.

 

Omdat het voor iedereen weer mogelijk is om te komen zal vanaf juli ook weer de contributie betaald moeten worden.

 

Heeft u nog vragen dan horen we dit graag.

En dan zien we graag iedereen weer vanaf 1 juli op de tatami (judomat)

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Marian Janssen